Product Profile
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

PAXUS PM

BRANDED
Paclitaxel polymeric micelle. Secara spesifik, Paclitaxel mengikat subunit β tubulin yang merupakan “building block” mikrotubulus dan ikatan dengan paclitaxel mengunci building block pada tempatnya.
Available at :
Share this article