Product Profile
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ACTICOAT

BRANDED
Polyester core, polyethylene mesh, nanocrystalline silver dressing. Polyester core menjaga kelembaban dressing, polyethylene mesh memudahkan bagian silver melalui dressing dan nanocrystalline silver coating menghantarkan antimikroba
Available at :
Share this article